preloader

Собственик и издател на уебсайта:

1. Сълза ГмбХ

Спергасе 3/1/2

1150 Виена

Австрия

2. Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД

Маестро Кънев 23, ап. 16

1618 София

България

 

Управител: Иванка Конева

Собственост Сълза ГмбХ: 100 % Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД

Собственост Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД: 100% Гергана Мирчева

 

Телефон: +43 660 713 89 44

+ 359 888 280 769

Емайл: office@rakiashop.eu

 

Регистрация

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Основен предмет на дейност: търговия

Сълза ГмбХ: Търговски съд Виена

Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД: Агенция по вписванията София

Номер в търговския регистър Сълза ГмбХ: 441884 f

ЕИК номер Сълза ГмбХ: n.a.

DVR номер Сълза ГмбХ: n.a.

ЕИК Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД: 203607096

DVR номер Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД: 418098

 

Вписване

Регулатор: Landesgremium Wien des Versand-, Internet-und AllgemeinHandels/Altwarenhandel

Търговска разпоредба: Gewerbeordnung unter www.ris2.bka.gv.at

Редакторска политика: Уебсайтът www.rakiashop.eu промотира и продава продуктите и услугите на Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД  и Сълза ГмбХ както и промотира самите компании.

 

Отговорност

Информацията, която можете да намерите на този сайт, не е с гарантирана точност или пълнота. Употребата й е на собствена отговорност. Наблягаме особено на факта, че не сме отговорни за каквито и да било оферти на трети лица в интернет (така наречените “Deep Links”). Доколкото ни е известно външните линкове, към които водят линкове от този уебсайт, не съдържат криминално или скрито съдържание. Не поемаме отговорност за това съдържание. Освен това Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД  и Сълза ГмбХ не носят отговорност за запазени права или брандиране от трети лица и отказват да поемат отговорност за такова съдържание.