preloader

Нашата визия е да развиваме бизнеса и образоваме пазара като се фокусираме на селекция от предварително подбрани ракии, които наистина си заслужават и да ги предлагаме на нашите клиенти, както и да предлагаме специални услуги според желанията на клиентите ни. Според нас една ракия трябва да отговаря на определение стандарти за високо качество, както и съдържанието й трябва да отговаря на определени здравословни стандарти и да е в унисон с околната среда. В същото време ракията трябва да бъде честно оценена и цената трябва да отговаря на качествата й.

RakiaSHOP