preloader

Нашата мисия е да задоволим нуждите и желанията на нашите клиенти като им предоставяме висококачествена предварително подбрана от нас ракия на конкурентни, достижими цени по удобен за тях начин.

Също така за нас ракията е наследство на Балканите и бихме искали да я популяризираме като такава като в същото време уважаваме и искаме за да запазим индивидуалността на Балканите.

Като цяло ние сме осъзнали нуждата местните както и чуждестранните пазари да бъдат обучени за ракията, нейния потенциал и качества и  сме предприели всички необходими стъпки, за да изпълним тази задача.

RakiaSHOP