preloader

Проект BG16RFOP002-2.073-0278.“ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ в „Уайн енд Спиритс Консултинг ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000лв., от които 8 500лв.
европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.