preloader

Поради географското положение и историческото развитие на Хърватска производството на ракия, както и много други неща в държавата, е силно повлияно от Средиземноморието. Също така и туристите и техните вкусове оказват влияние върху производството и консумацията на ракия. Италия играе сериозна роля не само в производството, но и в предпочитанията на потребителите и е основният пазар за износ на хърватска ракия. Постоянната миграция между двете държави също е оказала сериозно влияние върху вкуса и предпочитания на потребителите.

Смята се, че повечето хора считат сливовата ракия за традиционната ракия. Тя е особено популярна в северните части на страната. Други популярни видове ракия са Траварица (направена от различни видове семена и билки в зависимост от региона, в който се произвежда), лозова или комовица (гроздови ракии, като втората е в по-ниския ценови клас), Вилямовка (крушова ракия, типична за североизточна Хърватска), двата специалитета на Истрия – Медица (обикновено гроздова или сливова ракия с добавен мед) и Биска (гроздова ракия с имел и други билки), както и Ореховица (орехов ликьор).

В момента предпочитанията на потребителите следователно и производството на ракия са сериозно повлияни от грапата. Доминиращият вид ракия за всеки регион все пак зависи от наличието на плодове, местния вкус на потребителите, туристическия поток, пазарите за износ и др.

Затягането на правилата и законите след влизането на Хърватска в Европейския Съюз сериозно промениха пазара и принудиха доста производители да напуснат пазара. Въпреки че производството на домашна ракия за лична консумация е все още изключително популярно, производителите на висококачествена ракия за продан са значително по-малко.

Когато посетите Хърватска, не забравяйте да изживеете и тази част от културата. Отидете в някой хубав ресторант попитайте за най-добрата ракия, която могат да ви предложат или попитайте хората около Вас какво биха Ви препоръчали.