preloader

В различните региони на България се произвеждат различи видове ракия. Доминиращият вид ракия във всеки регион зависи от предпочитанията на потребителите както и от наличието на видовете плод в региона.

Като цяло доминиращата и най-популярна ракия в държавата е гроздовата. Въпреки че преди гроздовата ракия особено в някои райони на страната далеч не е била най-популярната, днес що се отнася до производство и консумация, гроздовата ракия определено е на първо място на пазара.

Следващата по популярност ракия е сливовата. Тя се базира на дългогодишни традиции и е особено популярна в централна България и в планинските райони на сраната.

В България също така има и всички други типични за Балканите видове ракия като кайсиева, дюлева, ябълкова, мирабелова, крушова и черешова. Въпреки че количеството, което се произвежда, както и капацитета за производство на тези ракии значително намаляха след 1989 г., те се произвеждат в България. В някои региони са предпочитани и всъщност доста често се произвеждат като домашни ракии.

В следствие на приватизацията, промяната в собствеността на земите и др. след 1989 г. капацитета за производство и количествата произведена ракия в България значително намаляха. Поради липса на финансиране, ресурси, организация и държавна подкрепа за развойна дейност ракията също така за съжаление загуби и доста от своя потенциал. Доста сериозен проблем е и липсата на достатъчно плодове.

След присъединяването на България към Европейския Съюз законовата рамка за производство на ракия значително се промени. Трудните и донякъде непосилни нови закони доведоха до фалита на доста малки и средни производители, което от своя страна доведе до преобразуване на пазара и значително намали конкуренцията.
Въпреки всичко това в крайна сметка качеството на някои марки ракия се подобри в последните годините.

Пътувайки из България просто попитайте местните хора около Вас и те ще Ви насочат към най-добрите производители на качествена ракия.