preloader

В момента Сърбия се счита за основния и водещ производител на ракия на Балканите. Производителите на ракия в Сърбия се радват на доста благоприятни условия за производство. Тъй като Сърбия все още не е член на Европейския Съюз, законовата рамка за производство на ракия е много по-благоприятна в сравнение с тази в съседните държави на Балканите като България, Хърватска и Словения.

Уникален за Сърбия е фактът, че всички видове ракия са сравнително еднакво популярни във всички региони на държавата, като лозовата ракия е малко по-популярна в източните части отколкото в западните, където фокусът е върху другите плодови ракии. В Сърбия има производители на върховно качество ракия от всеки вид. С други думи в страната се произвежда всякакъв вид ракия от всякакви плодове. Може да намерите отлична сливова, дюлева, кайсиева, крушова, ябълкова, малинова, черешова, вишнева, както и медовина (ябъкова ракия с мед), медена (сливова ракия с мед), орехова (обикновено гроздова ракия, подобна на орехов ликьор), и др. Единственият вид ракия, който не е особено популярен, е Траварица (направена със семена и билки ракия).

Производството на ракия в Сърбия също така се базира и на много силното и исторически добре развито земеделие в страната, особено във Войводина. В страната има изобилие на висококачествени плодове, които биват използвани и за производството на ракия. Търговията на плодове също е много добре развита, в следствие на което ракия от всякакъв вид се произвежда във всеки регион.

Друга специфика на производството на ракия в Сърбия е наличието на производители на всякакво количество. В държавата има доста големи производители, но и малки до средни такива, които правят висококачествена, бутикова ракия.

Производството на домашна ракия е изключително популярно, но благодарение на сравнително леката законова рамка, наличието на ноу хау, опит и др. в страната лесно би могла да се намери произведена за продан висококачествена ракия. Това прави пазара доста динамичен и допринася за многото инвестиции в развойния процес.

Освен домашната ракия и тази за продан в страната има и  манастири, които произвеждат основно за собствена консумация, но и продават, изключително висококачествена ракия.

Имайки предвид всичко написано до момента е важно да споменем, че пътувайки из Сърбия трябва да се насладите и на тази част от културата, а имено хубавата ракия в комбинация с прекрасното гостоприемство. Всъщност спокойно може да се твърди, че си заслужава да се пътува до Сърбия дори и само с цел ракиен туризъм.